Seagull – Bartender

      BarTender là phần mềm thiết kế và in ấn tem nhãn, mã vạch cũng như thẻ RFID dẫn đầu trên thế giới. Có thể vận hành độc lập hoặc liên kết với bất kỳ ứng dụng ERP nào, được sử dụng bởi hàng trăm ngàn người trên hơn 150 quốc gia. Có 4 phiên bản để thỏa mãn cho từng yêu cầu ứng dụng của khách hàng.

Danh mục:
BarTender
 
ENTERPRISE AUTOMATION
Part Number Số Lượng Máy In Tối Đa Số Lượng Máy Tính Cho Phép Sử Dụng
 BT-EA3 3 Không giới hạn
 BT-EA5 5 Không giới hạn
 BT-EA10 10 Không giới hạn
 BT-EA15 15 Không giới hạn
 BT-EA20 20 Không giới hạn
AUTOMATION
 BT-A3 3 Không giới hạn
 BT-A5 5 Không giới hạn
 BT-A10 10 Không giới hạn
 BT-A15 15 Không giới hạn
 BT-A20 20 Không giới hạn
PROFESSIONAL
 BT-PRO Cho phép lựa chọn bất kỳ máy in nào được cài đặt 1
BASIC
 BT-BSC Tương tự như bản Professional 1